adminbgsaZiyazingca ngokunixelela ngeBoxgirls Homework Club. Eliqela linika amantombazana ithuba lokuphuhlisa ikhono lwabo wokunyusa izinga lomsebenzi.              ngoMgqibelo ngamnye sifundisa ngolwimi lwesiNgesi ngeyure ezimbini (2). Sixinzelela kwizibalo nesakhono sokuthatha okanye ukubhala imviwo, sifuna ukunikela ngolungiselelo lwemviwo zabo olusemgangathweni ophezulu.   Izifundo sihlangiswe nezemidlalo, ukwenzela amntombazana ahlale edlamkile.…

NgeMigqibelo yonke amantombazana aseKhayelitsha ahamba iBoxgirls Homework Club
On  9th June Andiswa Madikane and Boxgirls South Africa have been invited to talk about work of Boxgirls Club in Khayelitsha at Afternoon Express on SABC3. Andiswa, former boxer and Boxgirls coach in Vuzamanzi Primary School explained how Boxgirls changes girls’ lives and thus have impact on whole communities. Video from…

Boxgirls South Africa on SABC3